789 697 309

Darowizny finansowe

Wesprzyj nas finansowo

Realizowane przez Szczeciński Bank Żywności projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. Zainwestuj w program zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Numer naszego konta:
09 1090 2268 0000 0001 3756 7933
Wszelkie darowizny przekazywane na konto stowarzyszenia dają możliwość odpisania tej kwoty od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:
w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu
w przypadku osób prawnych do 10% dochodu
Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast darowane rzeczy lub usługi – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny.