789 697 309

Darowizny żywnościowe

Kto może przekazać żywność?

Od 1 października 2013 r. każdy przedsiębiorca, który posiada żywność, chce się nią dzielić i pomagać potrzebującym, może przekazać Bankom Żywności darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych.
Producenci i dystrybutorzy żywności oraz wszyscy inni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przekazanej darowizny. Działanie to reguluje znowelizowany art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT poz. 1054 z późn. zm.

Jak wspomóc osoby potrzebujące darowizną?

Każda firma obracająca żywnością styka się na co dzień z problemem towarów niechodliwych, problemem żywności wycofanej z handlu ze względów marketingowych, czy z problemem zbytu artykułów krótkoterminowych. Często w takich sytuacjach zachodzi konieczność podjęcia decyzji o utylizacji żywności.
Zdajemy sobie sprawę, że głód i marnotrawstwo żywności to ten sam problem. Dlatego Bank Żywności w Szczecinie dąży do stałej współpracy z producentami i dystrybutorami, którzy w zależności od swoich możliwości będą przekazywać nam żywność zagrożoną zmarnowaniem. Następnie przekazane produkty za pośrednictwem organizacji charytatywnych współpracujących z nasza fundacjzostana przekazane do osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Jak przekazać żywność?

Sprawdź, jakie produkty i w jakiej ilości chcesz przekazać.
Sprawdzenie rodzaju produktów, które mogą zostać przekazane, ich ilości oraz potwierdzenie terminu przydatności do spożycia to pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy z Bankiem Żywności.
Skontaktuj się z Bankiem Żywności w Szczecinie (w zakładce kontakt dane teleadresowe).
Skontaktuj się z nami i ustal zasady odbioru darowizny.
Przydatne informacje dla Nas:
· asortyment;
· sposób pakowania
· wymogi dotyczące transportu i przechowywania;
· ilość oraz waga opakowania i waga całej partii darowizny;
· wartość produktów;
· liczba i rodzaj nośników (palet) służących do zapakowania żywności, (ewentualnie poinformuj o konieczności posiadania nośników zwrotnych), wartość z podziałem na asortyment.

Pamiętaj!

Zgodnie z treścią regulacji, zwolnienie z VAT może mieć miejsce wyłącznie pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez darczyńcę.
(Art. 43 ust. 12 ustawy o VAT): Celem zachowania bezpieczeństwa podatkowego darczyńca powinien rozważyć uwzględnianie w swojej ewidencji darowizn żywności również:
KRS organizacji, na rzecz której przekazywana jest darowizna;
oświadczenie złożone przez przedstawicieli organizacji co do celu na jaki darowizna zostanie przeznaczona;
fakultatywnie – fakturę wewnętrzną.