789 697 309

O nas

Bank Żywności Szczecin Imienia Jacka Kuronia jest fundacją zajmująca się redystrybucją nadwyżek wyprodukowanej żywności.

Jak pomóc Banku wygląda w praktyce ?

Wsparcie żywnościowe pozyskane przez Bank Żywności w Szczecinie trafia do organizacji i instytucji społecznych z całego regionu: jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, domów dziecka, noclegowni, ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej matki, ale również do szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych. Nie przekazujemy żywności osobom indywidualnym. Zawsze odbywa się to przez organizacje społeczne.
W naszych działaniach skupiamy się również na edukowaniu żywnościowym. Uczymy, jak planować zakupy, by nie wyrzucać jedzenia, co zrobić z produktami zalegającymi w lodówce. Tłumaczymy, jak przygotowywać posiłki, aby były smaczne i zgodne z zasadami żywienia. W tym celu prowadzimy warsztaty i szkolenia. Ich uczestnikami są między innymi osoby korzystające z pomocy społecznej, ale nie tylko. Szkolimy też dzieci, aby od najmłodszych lat uczyły się dobrych nawyków żywieniowych i jak nie marnować jedzenia.

Obejmujemy pomocą:

placówki publiczne prowadzące żywienie (domy pomocy, dzienne domy pobytu dla seniorów, domy dziecka, domy samotnej matki itp.),
placówki oferujące pomoc bezdomnym,
wszelkie organizacje pomocowe dla dzieci i osób starszych.

Żywność pozyskujemy z kilku źródeł:

producenci i hurtownicy,
rolnicy i sadownicy
dystrybutorzy (sieci handlowe)
zbiórki publiczne

Historia

Fundacja Bank Żywności Szczecin im Jacka Kuronia została założona w 2016 roku.
Pierwszym działaniem Fundacji, z początkiem roku 2017, było wystąpienie jako Szczeciński Magazyn Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa w trakcie którego rozdysponowano ponad 160 ton żywności dla ok 2400 osób.
Kolejno Bank swoje działania opierał głównie na zbiórkach żywności, dzięki którym na okres świąt Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkanocnych do osób potrzebujących trafiało wsparcie w postaci produktów spożywczych. Pierwsza zorganizowana zbiórka zakończyła się wynikiem ok 2600 kg zebranej żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Aktualnie Fundacja prócz organizowania zbiórek żywności zajmuje się odbieraniem produktów żywnościowych z sieci handlowych oraz dystrybucją nadwyżek produkcyjnych przekazaną przez producentów oraz dystrybutorów na rzecz potrzebujących mieszkańców województwa.
Bank Żywności to nie tylko dystrybucja produktów spożywczych, ale i edukacja. Od 2017 roku prowadzimy warsztaty w szkołach, szkolenia dla organizacji, przedsiębiorców jak i wolontariuszy.

Geneza idei Banków Żywności

Pierwsze Banki Żywności pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku w USA. Pomysłodawcą był emerytowany przedsiębiorca i filantrop John van Hengel. Pracując jako wolontariusz, zwrócił uwagę na żywność wyrzucaną przez właścicieli sklepów. Aby uniknąć marnotrawstwa, zaczął zbierać od handlowców produkty, którym kończy się termin ważności, i zawozić je do miejskich jadłodajni. Okazało się, że jest tego tak dużo, że trzeba otworzyć specjalny magazyn. Pierwszy Bank Żywności powstał w USA w 1967 r. Wkrótce zaczęto zakładać kolejne.
Do Europy ta idea przeniosła się w latach 80., pierwsze europejskie Banki Żywności powstały we Francji. Obecnie w Europie jest ponad 260 takich organizacji.
Pierwszy polski Bank Żywności założono w 1993 r., z inicjatywy Jacka Kuronia, przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” w Warszawie. W 1997 r. istniejące wówczas Banki Żywności utworzyły Federację Polskich Banków Żywności. Aktualnie Bank Żywności Szczecin im Jacka Kuronia jest kandydatem do przystąpienia w grono członków Federacji.