Acti SENIOR

Projekt stanowi odpowiedź na zmieniające się realia społeczne.

Projekt jest odpowiedzią na realia społeczne, z którymi seniorzy muszą mierzyć się na co dzień. Realia społeczne takie jak: starzenie się społeczeństwa, pogłębienie problemu niskiej aktywności osób w wieku 60+ w życiu społecznym, apatii, brak dostatecznej liczby kompleksowych ofert aktywizacji społecznej skierowanych do seniorów na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, cyfrowym czy wykluczeniem ekonomicznym. Panująca od blisko 2 lat pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła te problemy, powodując samotność, lęk, strach, depresję w szczególności u osób w wieku 60+.

Okres realizacji projektu: 01.05.2022-31.12.2022

Nasze działania zaplanowane w projekcie zakładają wielowymiarowe wsparcie osób 60+, zarówno na rzecz aktywizacji seniorów, aktywnego włączenia tej grupy w działania na rzecz społeczności lokalnej, wsparcia w realizacji podstawowych potrzeb życiowych poprzez zaangażowanie wolontariuszy  czy zwiększenie inicjatywności osób starszych w społeczności lokalnej. Realizacja cyklu zaplanowanych działań przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, pozwoli utworzyć aktywną społeczność w wieku 60+ z Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Kołbaskowo, zainicjować stałą współpracę międzypokoleniową wśród społeczności lokalnej, uwrażliwić lokalne społeczeństwo na potrzeby i problemy osób starszych, ale również uświadomić jakimi zasobami, umiejętnościami i wiedzą dysponują osoby 60+ i dlaczego warto czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań aktywizujących seniorów między innymi:

BANK CZASU, obejmuje międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, które są odpowiedzią na:

  • powszechny zanik zwyczaju wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków;
  • rezygnacja z tradycyjnych potraw i posiłków przygotowywanych w domu na rzecz produktów wysoko przetworzonych;
  • brak umiejętności wykorzystania produktów pochodzenia naturalnego, rosnących w najbliższym otoczeniu (las, łąka, ogród);
  • problem z wdrażaniem prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia przez os. w wieku 60+ oraz występowanie u tych os. chorób dieto zależnych;
  • włączenie grupy seniorów w realizację zadania przyczyni się do zwiększenia wiedzy dotyczącej sztuki gotowania, poznania reguł zdrowego odżywiania, upowszechniania zwyczaju wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków i włączenia w proces społeczności lokalnych. Formuła warsztatów pozwoli seniorom podzielić się swoją praktyką, umiejętnościami w dziedzinie gotowania oraz pokaże dzieciom kuchnię jako miejsce łączące przeszłość z teraźniejszością, podczas gdy dzieci wnosiłyby do spotkań własne świeże doświadczenia oraz energię. Podczas warsztatów uczestnicy projektu będą mieli szansę poznać najważniejsze zasady zdrowego odżywiania, istotę wyboru właściwych produktów żywieniowych i sens włączania ich do diety. Warsztaty pozwolą na aktywne uczestnictwo w działaniach i rozwój kontaktów społecznych. Formuła działania zakładająca wymianę wiedzy pozwoli zaspokoić potrzeby seniorów w zakresie kontaktu z młodzieżą i dzielenia się doświadczeniem, natomiast młodsi uczestnicy będą mieli okazję do czerpania wiedzy i dzielenia się nowinkami ze starszymi członkami społeczności lokalnej.

ANIMACJA KULTURALNO-SPOŁECZNA, działanie ma na celu animowanie czasu wolnego osób w wieku 60+, poprzez zaangażowanie ich w udział w realizowanych działaniach kulturalno-społecznych, aktywności przewidziane w ramach działania to:

  • wyjścia do teatru, kina oraz filharmonii,
  • wieczorek z pasjonatem: organizacja spotkania z aktywnym seniorem, mającym na celu dzielenie się swoją pasją z innymi,
  • szkolenie komputerowe "Cyfrowy senior" wprowadzić ma w cyfrowy świat komputera i internetu.

WARSZTATY PROJEKTOWANIA OGRODU PERMAKULTUROWEGO Z WARZYWAMI I ZIOŁAMI

  • Warsztaty projektowania permakulturowego ogrodu skierowane są do seniorów. Idea projektowania permakulturowego przedstawia próbę powrotu do korzeni z uwzględnieniem wymiaru społecznościowego; holistycznego, praktyczno-filozoficznego podejścia w myśl teorii Gai i Głębokiej Ekologii, z wykorzystaniem metody Dragon Dreaming. Warsztaty stanowią system interaktywny, w którym każda część to elementem łańcucha procesowego – deszczowa woda, rośliny, kompost zasilają się nawzajem i nic nie jest marnotrawione. Projektowanie permakulturowe dla seniorów, to ciekawa przygoda, która pozwoli seniorom wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie i wiedzę związaną z uprawą warzyw i ziół. Warsztaty oferują seniorom zestaw narzędzi intelektualnych, które pomogą w ich dalszej aktywizacji edukacyjnej i rozumieniu otaczających ich procesów, które wielu z nich już wykorzystuje we własnych ogrodach. Warsztaty będą ukierunkowane na większą interakcję z uczestnikami, którzy aktywnie będą brać udział w procesie analiz i projektowania ogrodu o funkcji nie tylko użytkowej, ale też edukacyjnej i społecznej. Seniorzy poznają różne formy ekologicznej uprawy warzyw i ziół, nauczą się czym wyróżnia się permakultura, jak "czytać" teren, a efekty tych prac wykorzystane zostaną do wcielenia pomysłów na zagospodarowanie ogrodu. Dzięki temu nawiąże się głębsza więź z projektowanymi miejscami, do których będą chcieli wracać.
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram