Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa

    Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:  

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 367 ton żywności do ok. 10 800 osób potrzebujących z województwa zachodniopomorskiego.

 

Listę organizacji partnerskich, które będą wspierały bezpośrednią dystrybucję żywności można sprawdzić TUTAJ.

 

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

  • Warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania budżetem domowym i żywnością, rozwiązań na zmniejszenie marnowania żywności w gospodarstwie domowym, podstaw zdrowego żywienia jako profilaktyki zdrowotnej, żywienia w chorobach cywilizacyjnych.

Grupa docelowa:

  • Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

Przewidziane efekty i rezultaty:

  • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:  fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej  www.fepz.bankizywnosci.pl

oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:

Banki Żywności - 🟠 Banki Żywności realizują program... | Facebook

Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności

 

FEPZ_infografika-MS-i-strona-net
komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram