Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

    Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022) 9063 z dnia 12 grudnia 2022 r. Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Łączny budżet programu wynosi 583 333 336 EUR.

    Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

    Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.

Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

  • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
  • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia  psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
  • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-fepz

komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram