Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia

komitet do spraw pożytku

    Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

    Na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia” uzyskano 215 000,00 zł (86% planowanej wartości przedsięwzięcia).

Realizacja zadania zakłada:

  1. Opracowanie strategii rozwoju Fundacji,
  2. Modernizację procesu redystrybucji żywności,
  3. Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji kadry organizacji,
  4. Promocję działań statutowych,
  5. Podniesienie warunków pracy i standardu pomieszczenia służącego interesariuszom i kadrze organizacji.

Zadanie realizowane jest od 01.04.2023 do 30.09.2025

komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram