Budowa nowego magazynu Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia

Wraz z początkiem marca rozpoczęliśmy przedsięwzięcie budowy magazynu Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia objęte wsparciem z planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wsparcie płynące z KPO ma na celu poprawę jakości życia społeczeństwa i zwiększenie odporności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią oraz przygotowanie gospodarki na przyszłe sytuacje kryzysowe.

Jest to możliwe, dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich wspierającym "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuch" w zakresie wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Oczekiwanym efektem przedsięwzięcia jest wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw.

KorzyściDlaCiebie #NextGenerationEU #FunduszeUE #BankŻywności #WsparcieSpołeczne #KrajowyPlanOdbudowy

komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram